Hotel Koryu [ที่ใช้เฉพาะสำหรับการลงรถ]

การลงรถ

Hotel Koryu [ที่ใช้เฉพาะสำหรับการลงรถ]

เปิด Map กูเกิ้ล

พอคลิ๊ก " -" " +" ในแผนที่ข้างบน ทำการย่อขนาด, ที่แพร่ขยายได้