ล็อกอิน

เก็บเงินได้จุด T ! สามารถใช้ได้!

| สถานีคะนะยะมะทางออกทิศเหนือ การแนะนำ getting on and off รถยนต์สถานที่

VIP LINER จัดการกระเป๋าเป้ทางด่วน (รถประจำทาง)

  • การจองรถบัสด่วนพิเศษ
  • จองรถบัสทัวร์
  • VIP LOUNGE
  • วาซาบิการจองห้องพัก hostel
  • โรงแรมที่พักการจองโรงแรม
  • การจองการเช่ารถโดยสารประจำทาง
  • han*chubun

Kanayama Station north exit

เครื่องหมายสัญลักษณ์ของที่หยุดรถโดยสารที่ใช้เฉพาะสำหรับ VIP LINER ที่กลายเป็นที่สังเกตถูกติดตั้ง และชานชาลานี้ถูกกำหนดไว้ที่สถานที่ getting on and off ด้วย
โดยไม่มีนั้นขั้นตอนในการดำเนินการถึงการโดยสารรถ ชึ้นได้โดยตรงจากที่หยุดรถโดยสาร (ลูกเรือยอมรับ)

พอคลิ๊ก - + ในแผนที่ข้างบน ทำการขยายการย่อขนาดได้

รายการเที่ยวบินที่ออกเดินทางสถานีคะนะยะมะทางออกทิศเหนือ

ปิด

TOP▲