ฟูจิ โออิชิ ฮานะ เทอร์เรซ

ใช้ร่วมกันได้ทั่วทั้งพื้นที่พื้นที่การโดยสารรถการลงรถ,

ช่วยเช็คแผนที่ของท่าสถานที่นัดพบ,

เครื่องหมายสัญลักษณ์ของที่หยุดรถโดยสารที่ใช้เฉพาะสำหรับ VIP LINER ที่กลายเป็นที่สังเกตถูกติดตั้ง และชานชาลานี้ถูกกำหนดไว้ที่สถานที่ getting on and off ด้วย
โดยไม่มีนั้นขั้นตอนในการดำเนินการถึงการโดยสารรถ ชึ้นได้โดยตรงจากที่หยุดรถโดยสาร (ลูกเรือยอมรับ)

 • เพื่อให้ทางและคนเดินผ่านบริเวณใกล้เคียงไม่รบกวนขึ้น กรุณารอรถโดยสารประจำทางของการใช้
 • รถโดยสารประจำทางออกเดินทางตามเวลาที่กำหนด ช่วยระมัดระวัง เพราะรอลูกค้าไม่ได้
 • กรณีที่ขอรับการติดต่อล่วงหน้า รอไม่ได้
 • กรณีที่ไม่มา ไม่อาจจะติดต่อตอนที่การออกเดินทางจากเจ้าหน้าที่รถโดยสารประจำทางหรือบริษัทของเรา
 • ดูเส้นทางถึงบริเวณจุดหมายปลายทาง
  ※เปิดข้อมูลด้านตำแหน่ง และช่วยใช้

เปิด Map กูเกิ้ล

พอคลิ๊ก " -" " +" ในแผนที่ข้างบน ทำการย่อขนาด, ที่แพร่ขยายได้

 • แผนที่ฟูจิ โออิชิ ฮานะ เทอร์เรซ

  มีท่ารถโดยสารประจำทางในเขตที่ดินฟูจิ โออิชิ ฮานะ เทอร์เรซ

 • ภาพพจน์ท่ารถโดยสารประจำทางฟูจิ โออิชิ ฮานะ เทอร์เรซ

รายการเที่ยวบินที่ออกเดินทางฟูจิ โออิชิ ฮานะ เทอร์เรซ