ทิศตะวันตกของสถานีคาวากุจิโกะ

ใช้ร่วมกันได้ทั่วทั้งพื้นที่พื้นที่การโดยสารรถการลงรถ,

ทิศตะวันตกของสถานีคาวากุจิโกะ
(จากสถานีคะวะกุชิโคะเดินประมาณ 5 นาที)

เรื่องแจ้งของทิศตะวันตกของสถานีคาวากุจิโกะ

ระยะห่างเหมือนกับเดิน 5 นาทีประกอบด้วยท่าจากสถานีไม่ใช่สถานีคะวะกุชิโคะ
ขอความกรุณาไว้วางใจได้โปรด

ช่วยเช็คแผนที่ของท่าสถานที่นัดพบ,

เครื่องหมายสัญลักษณ์ของที่หยุดรถโดยสารที่ใช้เฉพาะสำหรับ VIP LINER ที่กลายเป็นที่สังเกตถูกติดตั้ง และชานชาลานี้ถูกกำหนดไว้ที่สถานที่ getting on and off ด้วย
โดยไม่มีนั้นขั้นตอนในการดำเนินการถึงการโดยสารรถ ชึ้นได้โดยตรงจากที่หยุดรถโดยสาร (ลูกเรือยอมรับ)

  • เพื่อให้ทางและคนเดินผ่านบริเวณใกล้เคียงไม่รบกวนขึ้น กรุณารอรถโดยสารประจำทางของการใช้
  • รถโดยสารประจำทางออกเดินทางตามเวลาที่กำหนด ช่วยระมัดระวัง เพราะรอลูกค้าไม่ได้
  • กรณีที่ขอรับการติดต่อล่วงหน้า รอไม่ได้
  • กรณีที่ไม่มา ไม่อาจจะติดต่อตอนที่การออกเดินทางจากเจ้าหน้าที่รถโดยสารประจำทางหรือบริษัทของเรา
  • ดูเส้นทางถึงบริเวณจุดหมายปลายทาง
    ※เปิดข้อมูลด้านตำแหน่ง และช่วยใช้

เปิด Map กูเกิ้ล

พอคลิ๊ก " -" " +" ในแผนที่ข้างบน ทำการย่อขนาด, ที่แพร่ขยายได้

รายการเที่ยวบินที่ออกเดินทางทิศตะวันตกของสถานีคาวากุจิโกะ